หัวจับไฮดรอลิก CNC

หัวจับไฮดรอลิก CNC แบบรูทะลุและแบบรูตัน 2จับ 3จับ และ 4จับ

แข็งแรง ทนทาน สามารถทำงานที่ความเร็วรอบสูง ราคาถูก

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ : 02-175-5632
มือถือ : 094-941-8668
E-Mail : sales@swpi.co.th
Line-ID : @swpi

หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ

หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ
หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ
หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ
หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ

หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน

หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน
หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน
หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน
หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน

หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ

หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ
หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ
หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ
หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ

หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน

หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน
หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน
หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน
หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน

หัวจับไฮดรอลิก 4จับ รูตัน

หับจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ
หับจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ
หับจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ
หับจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ