หัวจับไฮดรอลิก CNC

หัวจับไฮดรอลิก CNC แบบรูทะลุ(K) และแบบรูตัน(S) 2จับ 3จับ และ 4จับ 

หัวจับไฮดรอลิก CNC แบบรูทะลุ(K) และแบบรูตัน(S)  ขนาด 5นิ้ว, 6นิ้ว, 8นิ้ว, 10นิ้ว, 12นิ้ว 

หัวจับไฮดรอลิก CNC แบบรูทะลุ(K) และแบบรูตัน(S) แข็งแรง ทนทาน สามารถทำงานที่ความเร็วรอบสูง ราคาถูก 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ : 02-175-5632
มือถือ : 094-941-8668
E-Mail : sales@swpi.co.th
Line-ID : @swpi

02K - หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ

02K-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ
02K-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ
02K-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ
02K-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูทะลุ

02S - หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน

02S-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน
02S-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน
02S-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน
02S-หัวจับไฮดรอลิก 2จับ รูตัน

03K - หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ

03K-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ
03K-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ
03K-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ
03K-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูทะลุ

03S - หับจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน

03S-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน
03S-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน
03S-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน
03S-หัวจับไฮดรอลิก 3จับ รูตัน

04K - หัวจับไฮดรอลิก 4จับ ทะลุ

04K-หัวจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ
04K-หัวจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ
04K-หัวจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ
04K-หัวจับไฮดรอลิก 4จับ รูทะลุ